Đăng ký vay

ĐẶC ĐIỂM KHOẢN VAY

– Lãi suất từ 18%/năm tính trên dư nợ giảm dần.

– Khoản vay lên đến 12 lần thu nhập hàng tháng và tối đa 100 triệu đồng, cho mục đích tiêu dùng

– Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 48 tháng

– Giải ngân trong vòng 48 giờ sau khi hồ sơ được duyệt

Ví dụ: Với khoản vay tín dụng 60 triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 18%, hằng tháng bạn chỉ phải thanh toán 5.500.800 đồng.

 

Bằng việc ấn vào nút “Đăng ký vay” bên dưới , bạn cam kết cho phép chúng tôi quản lý, lưu trữ và sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đã cung cấp với thời gian không xác định nhằm mục đích thẩm định khoản vay, tiếp thị và nghiên cứu thị trường mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác. Đồng thời, bạn cam kết đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

 

Chuyển lên trên